โครงการอ้างอิงของเรา
โครงการอ้างอิงของเรา

โครงการ 1 : กลุ่มสินค้างานขัดพื้นผิว

สินค้าชื่อ: เครื่องขัดระบบแห้งสำหรับงานอุตสหกรรม
แบรนด์ : สะตูกี่

โครงการ 2 : กลุ่มสินค้างานขัดพื้นผิว

สินค้าชื่อ: เครื่องขัดระบบแห้งสำหรับงานอุตสหกรรม
แบรนด์ : สะตูกี่

โครงการ 3 : กลุ่มสินค้างานพ่นสี

สินค้าชื่อ: ห้องพ่นสี
แบรนด์ : ยูเอสไอ อิตาเลีย

โครงการ 4 : กลุ่มสินค้าห้องพ่นสี / อบสี และห้องขัดกันสนิม

ชื่อสินค้า : ไลน์พ่นสีและห้องพ่นกันสนิม
แบรนด์ : ยูเอสไอ อิตาเลีย และเทอโบเทคนิก้า