บริษัท โอเอ็มซี อินดัสเทรียล จำกัด

ขอใบเสนอราคา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โอเอ็มซี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ในนาม บริษัท ออฟฟิตเมนเนจเม้น โดยแรกเริ่มบริษัทเน้นงานบริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ ให้กับบริษัทข้ามชาติที่ต้องการมาเปิดบริษัทในประเทศไทยโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม โดยมีบริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น งานฝ่ายกฏหมาย งานบัญชีและการเงิน งานบริหารด้านภาษี งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนงานด้านพัฒนาการตลาด

จากนั้นในปี พ.ศ. 2560 บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โอเอ็มซี บิซิเนส คอนซัลติ้งโดยเน้นการขยายตลาดกลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และสามารถให้บริการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานทักษะขั้นสูงจากทีมวิศวกร สามารถให้คำปรึกษาอย่างเป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ไม่ใช่แค่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพียงเท่านั้น แต่เรายังมีหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีในประเทศที่ดี และพนักงานที่เป็นมืออาชีพ

ในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจุบัน บริษัท โอเอ็มซี อินดัสเทรียล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าและการออกแบบทางวิศวกรรมโดยเน้น 4 กลุ่มสินค้าเป็นหลัก ไม่ใช่เพียงสินค้าที่ทันสมัย แต่ยังเป็นสินค้า ที่มีนวัตกรรมเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 สินค้าที่ทางเราจัดจำหน่ายและมีการดูแลบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการบริการแบบออกแบบวิศวกรรมแบบครบวงจร เพราะความต้องการของคุณเป็นหัวใจหลักของธุรกิจของเรา

สินค้าของเรา

ดูรายการสินค้าทั้งหมด

พันธมิตรของเรา