โครงการอ้างอิงของเรา
โครงการอ้างอิงของเรา

โครงการ 1 : กลุ่มสินค้างานขัดพื้นผิว

สินค้าชื่อ: เครื่องขัดระบบแห้งสำหรับงานอุตสหกรรม
แบรนด์ : สะตูกี่

โครงการ 2 : กลุ่มสินค้างานขัดพื้นผิว

สินค้าชื่อ: เครื่องขัดระบบแห้งสำหรับงานอุตสหกรรม
แบรนด์ : สะตูกี่

โครงการ 3 : กลุ่มสินค้างานพ่นสี

สินค้าชื่อ: ห้องพ่นสี
แบรนด์ : ยูเอสไอ อิตาเลีย

Project 4 : OMC GROUP OF PRODUCT, PAINTING & SURFACE TREATMENT SOLUTIONS.

Product name : Shot blast room & paint line